MA-PE: 10.00 -18.00
LA: 10.00 - 14.00

Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerrotaan Järvenpään Fillarihuollon henkilötietojen käsittelyn perusteista ja käytännöistä. Tätä selostetta päivitetään tarpeellisilta osin jos käytäntöihin tulee muutoksia.
(Päivitetty 14.1.2021)
Rekisterin nimi: 
Järvenpään Fillarihuollon asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Tmi Kimmo S. Kokkonen
Osoite: Helsingintie 2, 04400 Järvenpää
Yhteyshenkilö: Kimmo Kokkonen
Puhelin: 09 292 2799
Sähköposti: jarvenpaanfillarihuolto@elisanet.fi

Kerättävät tiedot

Henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, titteli, asema yrityksessä, tiedot tilatuista tuotteista tai verkkoselaimen IP-osoite. 

Peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakassuhteen hoito, tuotteiden tai palveluiden toimittaminen ja mahdollisten reklamaatioiden käsittely. Näitä toimia voivat esimerkiksi olla huollon valmistumisesta ilmoittaminen, laskun lähettäminen tai tilatun tuotteen toimittaminen perille. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja (pääasiassa sähköposti) voidaan käyttää markkinointiviestinnän lähettämiseen. 

Tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaan ottaessa yritykseen yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, yrityksen sosiaalisten medioiden kautta tai muutoin jättämällä tietojaan esimerkiksi liikkeessä vieraillessaan.

Tietojen siirtäminen

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: Asiakkaan tilatessa tuotteita hänen tietonsa voidaan luovuttaa rahdinkuljettajalle tilauksen toimittamista varten. Asiakkaan tehdessä rahoitushakemuksen, hän luovuttaa tietonsa luotonantajalle (Handelsbanken tai Resurs Bank). Muita säännönmukaisia tietojen luovutuksia ei tehdä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa silloin, jos viranomaisella on lakiin perustuva oikeus niitä vaatia. Näiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin voi tutustua palveluntuottajien sivuilla.
Aktiiviraha
Resurs Bank

Tietojen säilytys

Tietojen säilytyksessä harjoitetaan erityistä huolellisuutta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään suomalaisilla palvelimilla (poikkeus: Mailchimp, lue lisää ohessa), jotka on suojattu salasanoin ja tietoturvaohjelmistoin. Vaihtoehtoisesti tietoja voidaan säilyttää elektronisilla päätelaitteilla, jotka on suojattu salasanoilla ja palomuureilla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi tai kunnes rekisteröity pyytää (perustellusti) tietojensa poistamista. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on siihen työtehtäväänsä liittyvä peruste.

Markkinointi

Rekisterinpitäjä voi tuottaa kohdennettua markkinointia kahdella tavalla. Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen tämän sivuston lomakkeella tai verkkoselaimen evästeiden perusteella. Kumpikin markkinointitapa vaatii asiakkaan suostumuksen. Yritys käyttää uutiskirjemarkkinoinnissaan yhdysvaltalaista Mailchimp-palvelua. Tämä vaatii sen, että uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden sähköpostiosoitteet siirretään ja tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Mailchimp on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojalakeja ja -asetuksia tietojen käsittelyssään. Voit tutustua Mailchimpin tietosuojaselosteeseen alta (englanniksi):
Tietosuojaseloste - Mailchimp
Mailchimp European Data Transfers
Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa jokaisen uutiskirjeen alareunassa sijaitsevasta "Peruuta tilaus" -painikkeesta tai pyytämällä listalta poistoa lähettämällä sähköpostia siitä osoitteesta, johon uutiskirje on tilattu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lakiin perustuva oikeus vaatia nähtävälle hänestä tallennettuja henkilötietoja, pyytää tietojen täydentämistä tai virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus "tulla unohdetuksi" jos hänen henkilötietojensa käsittelemiselle ei ole enää vahvaa perustetta. 

Mahdolliset vaatimukset tietojen tarkastelusta, korjaamisesta tai poistamisesta tulee osoittaa kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Pyynnön toteuttaminen voi vaatia henkilöllisyyden todentamista. Pyynnöt pyritään käsittelemään kohtuullisessa ajassa, viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Evästeet

Tällä verkkosivulla käytetään erilaisia evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston tietyt toiminnot, kuten asiakassivusi asetukset kirjautuessasi sisään. Ensimmäisen kerran sivustolla vieraillessasi sinua pyydetään sallimaan tai estämään tiettyjä evästeitä. Välttämättömien evästeiden salliminen mahdollistaa tämän sivuston optimaalisen toiminnan.

Tällä sivustolla voidaan käyttää myös markkinointi- ja analytiikkaevästeitä, kuten Google Analyticsia ja Facebook Pixel -evästettä. Google Analytics tarjoaa meille tietoa mm. sivuston kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, istunnon kestosta jne. Googlen eväste mahdollistaa myös relevantin mainossisällön toimittamisen. Facebook Pixelin avulla sinulle voidaan toimittaa kohdennettua markkinointia Facebook- ja Instagram -alustoilla pohjautuen vierailemiisi sisältöihin tällä sivustolla. 

Googlen ja Facebookin evästeet asetetaan vasta kun olet ne sallinut.
jarvenpaanfillarihuolto@elisanet.fi
Helsingintie 2, 
04400 Järvenpää
09 292 2799
Tietosuojaseloste
Copyright © Järvenpään Fillarihuolto